Algemene verkoopvoorwaarden

Accounting is also essential from legal standpoint. For instance, if your client is the principal breadwinner in the family members and pays for a mortgage from income if the company fails he may shed all. So, it’s critical to choose wisely and see your company grow exponentially. It is essential for you accounting services net to opt for the most consistent on-line accounting service which can be proved the very best for your enterprise. On the flip side, an expert bookkeeping company won’t ever leave you in the center of the assignment till they deliver you the Business professional reports according to the agreement.

Conditions générales de vente

1 – Bij reservering van het verblijf
Bij reservering van het verblijf dient u een voorschot te betalen van 25% van het bedrag van het verblijf (huur en niet-terugbetaalbare administratiekosten).
Bij ontvangst van het voorschot zal de camping u een bevestiging van reservering toesturen. De reservering is op naam en op persoonlijke titel. Deze kan niet worden overgedragen of onderverhuurd. Wijzigingen aan het dossier of aan de reservering dienen SCHRIFTELIJK te worden meegedeeld. Het saldo dient 30 dagen vóór aankomst te worden betaald.
Wijzigingen van het toepasselijke BTW-tarief die tussen het moment dat de tarieven werden vastgesteld en de facturatie van het verblijf geldig zijn geworden, hebben een dienovereenkomstige wijziging van de prijs incl. btw tot gevolg.

2 – Onze prijzen zijn inclusief
Toegang tot het zwembad, waterverbruik, elektriciteit (behalve voor campers en bij maandverhuur), benodigde uitrusting voor het aantal personen in chalets en stacaravans (exclusief bijkomende personen), 1 voertuig per plaats en toegang tot de niet-betalende activiteiten.
Let op, aan het begin en aan het einde van het seizoen kan het zwembad gesloten zijn.

3 – Onze prijzen zijn exclusief
Bijkomende voertuig, extra tent, extra persoon, dieren, dagelijkse bezoeker, annuleringsgarantie en administratieve kosten.
Beddengoed en handdoeken, babypakket (ter plekke te huur).
Schoonmaak aan het einde van het verblijf voor chalets, stacaravans, cottages. Deze moeten schoon (schoongemaakt, afwas gedaan, dekens opgevouwen) worden opgeleverd. Er kan een vast schoonmaakbedrag in rekening worden gebracht. Borg van € 200 voor stacaravans en chalets (wordt bij aankomst geïnd en teruggegeven op de dag van vertrek, onder aftrek van reparaties en vervangingen). Huishoudelijke borg van € 60 (wordt bij aankomst geïnd en op de dag van vertrek teruggegeven, onder aftrek van kosten voor eventueel noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden).

4 – Klantenservice
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor toevallige omstandigheden, overmacht, klimatologische omstandigheden of juridische besluiten die het verblijf en de activiteiten verstoren, onderbreken of verhinderen. In geval van een probleem in de verhuurde chalets of cottages moet u TER PLEKKE binnen 24 uur een klacht indienen (o.a. over de inventaris, de staat en de netheid van het chalet of de cottage). Na deze termijn worden geen klachten meer in behandeling genomen en wordt u bij vertrek aansprakelijk gesteld voor eventuele schade of ontbrekende objecten.
Elke andere klacht m.b.t. een verblijf dient aangetekend met ontvangstbewijs aan ons gericht te worden binnen een termijn van 10 dagen na de datum van het einde van het verblijf. Wij zullen uw klacht behandelen binnen een termijn van 2 maanden na ontvangst van uw brief.

5 – Aankomst en vertrekDeze garantie is niet verplicht en is betaalbaar samen met het huurbedrag en het voorschot. Het bedrag is € …. voor de verblijven van 7 nachten en +// € … voor de kortere verblijven (van 2 tot 6 nachten). Indien u deze waarborg afsluit, bent u verzekerd van de terugbetaling van de betaalde bedragen (exclusief administratiekosten en kosten annuleringsgarantie) en van de terugbetaling op pro rata temporis-basis van de beoogde huurperiode (exclusief administratiekosten, kosten van annuleringsgarantie en schoonmaakkosten) indien u de gehuurde accommodatie voor het einde van de huurperiode moet verlaten. De garantie is geldig indien de verhindering veroorzaakt wordt door één van de volgende situaties:
Overlijden van de verzekerde, een ziekte die de verzekerde treft en die niet bekend was bij ondertekening van het huurcontract of een ongeval na deze reservering.
Overlijden, ziekte of ongeval — onder dezelfde omstandigheden — van de echtgenoot van de verzekerde, van de personen vermeld in het huurcontract of van bloedverwanten in de rechte lijn.
Administratieve, gerechtelijke of militaire oproep of oproep voor jurydienst.
Verhindering als gevolg van ontslag, mutatie van de verzekerde of van zijn echtgenoot of faillietverklaring van het door de verzekerde bestuurde bedrijf.
Om geldig te zijn moet de garantie bij ongeval of ziekte bevestigd worden door een medisch attest.

7 – Nietigverklaring van het verblijf
Annuleringen dienen ONMIDDELLIJK gemeld te worden aan de verantwoordelijke van uw verblijfplaats. Om in aanmerking te komen voor de annuleringsgarantie dient u vóór MIDDENNACHT op de voorziene dag van aankomst de camping op de hoogte te brengen van de reden van annulering. U hebt een termijn van 5 dagen, te rekenen vanaf de datum van annulering, om ons het bewijsstuk (medisch attest, overlijdensakte…) per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te doen toekomen.

8- Inventaris en plaatsbeschrijving
(enkel voor huuraccommodaties)

Bij aankomst zullen de inventaris en de plaatsbeschrijving door de huurder worden gecontroleerd. Na 20 uur op de dag van aankomst ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.
Bij vertrek wordt de inventaris door ons tussen 8 en 10 uur gecontroleerd in aanwezigheid van de huurder (u moet minstens 48 u voor vertrek een afspraak hiervoor maken). Bij vertrek vóór 8 uur zal de borg, onder voorbehoud van schade of bijkomende schoonmaakkosten, per brief worden teruggestuurd binnen een termijn van 7 dagen na de door ons opgestelde plaatsbeschrijving.

9 – Huisreglement
De camping beschikt over een huisreglement dat opgehangen wordt bij de receptie. Als klant van de camping kan dit reglement tegen u worden ingeroepen. Huisdieren zijn toegelaten op de camping en in de huuraccommodaties. Het vaccinatieboekje kan op elk moment aan u worden gevraagd. Er wordt 1 huisdier per verblijf toegelaten.
Extra plaatsingen (tent), voertuigen of personen zijn op de plaats van de gehuurde accommodaties niet toegestaan zonder akkoord van de camping. Om veiligheids- en verzekeringsredenen mag het aantal inzittenden de voorziene capaciteit per type verblijf (pasgeborenen inbegrepen) niet overschrijden.
In het zwembad is het dragen van een zwemslip verplicht (zwemshorts zijn verboden). Het gebruik van extra elektrische apparaten dient voor aankomst te worden goedgekeurd door de verantwoordelijke van de camping. Dit geldt onder dezelfde voorwaarden voor de echtgenoot van de verzekerde, de personen vermeld in het huurcontract en bloedverwanten in de rechte lijn.

10 – Huurverzekering
De klant dient bij zijn verzekering na te gaan of hij over een uitbreiding ‘vakantiewoning’ beschikt in het kader van zijn inboedelverzekering en zijn garantievoorwaarden. Zo niet, dan is de huurder verplicht zich te verzekeren tegen de risico’s die inherent zijn aan zijn bewoning, te weten: diefstal, verlies, beschadiging van persoonlijke bezittingen (koffers, voorwerpen, meubilair, waardevolle objecten, voertuigen, fietsen…). Hij dient zich tevens te verzekeren tegen schade die hij zou kunnen veroorzaken in de verhuurde accommodatie of op de camping door zijn toedoen of door zijn begeleiders. Klanten dienen bij het eerste verzoek hun verzekeringsdekking aan te tonen. In het kader van de verhuur of het uitlenen van fietsen zijn klanten verplicht zich te verzekeren tegen diefstal, verlies of beschadiging.

11- Beschrijving van de prestaties
De inhoud van de brochure en de website (voorzieningen, activiteiten, lokale diensten, enz.) wordt door de camping louter ter informatie gegeven en heeft geen contractuele waarde aangezien de inhoud in de loop van het seizoen kan worden gewijzigd (bijvoorbeeld door plaatselijke overheidsbeslissing). De camping garandeert dat de inhoud echt is en niet misleidend of leugenachtig is. De foto’s zijn louter illustratief en hebben geen contractuele waarde. Klanten worden uiteraard op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.